Weercomputers trachten steeds een berekening voor de toekomst te maken op basis van de meest actuele metingen die in natuurkundige formules worden gevoerd. Die formules zijn helemaal correct, maar helaas zijn de metingen (luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid,... in verschillende lagen van de atmosfeer) nooit 100% betrouwbaar en -vooral- eigenlijk ook steeds onvolledig. We kunnen immers nooit de volledige toestand van de atmosfeer overal rond de Aarde in alle luchtlagen op een zeker moment perfect meten. De weercomputers gaan dus steeds aan de slag met een pakket aan gegevens dat niet helemaal perfect of volledig is.

Om het effect van de onvolkomendheden in de invoergegevens (metingen) voor de weercomputers in kaart te brengen heeft men de zogenaamde pluimverwachtingen gemaakt.
Hierin zien we steeds een hoofdberekening ('Oper' = rode lijn), welke gemaakt wordt op basis van onze huidige kennis van de toestand van onze atmosfeer. Maar omdat er altijd gaatjes zijn in die kennis (gebrek aan metingen, meetfouten), sluipen er dus ongetwijfeld foutjes in de berekeningen. Hoe verder vooruit, hoe groter het effect wordt van die kleine foutjes. Met andere woorden: de fout wordt steeds groter en leidt dus tot steeds grotere fouten in de verwachting. Niet elke fout zal echter een even grote impact op het vervolg hebben.

Hoe kunnen we dan het effect van zo'n fout in beeld krijgen? Uiteraard weten we niet hoe die beginfoutjes er precies uitzien, en daarom gaan we moedwillig meerdere foutjes aanbrengen in de verzameling van metingen waarmee de hoofdberekening wordt gemaakt. Zodoende krijgen we een hele waaier aan berekeningen (de pluim) waarin we het effect zien van die moedwillig aangebrachte foutjes, welke dus ook werkelijke foutjes zouden kunnen zijn. Elk van die berekeningen (de groene lijntjes) zou dus in principe ook de juiste uitkomst kunnen zijn. (tot op zekere termijn) 

De blauwe lijn (Controle) gaat aan de slag met dezelfde invoergegevens als de rode lijn (Oper), maar wordt berekend met dezelfde nauwkeurigheid (grid) als de groene lijntjes. Deze berekeningen zijn wat grover dan de hoofdberekening om tijd en rekenkracht van de weercomputers te besparen. Anders zouden de pluimen veel te lang op zich laten wachten en geen waarde meer hebben. Deze zogenaamde controle-run dient dus om het effect van de lagere nauwkeurigheid te kunnen inschatten. M.a.w. wordt de spreiding eigenlijk veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van de berekening, of werkelijk veroorzaakt door de opzettelijk aangebrachte wijzigingen aan de gekende begintoestand? Vandaar dus ook de benaming 'Controle'.

De hoofdberekening (rode lijn)stopt op dag 10 omdat het weinig zin heeft om nog zo nauwkeurig verder te rekenen op die termijn.

 Temperatuurpluim Europese weercomputer ECMWF:   Neerslagpluim Europese weercomputer ECMWF: 
   

 

Hosted by HostYou - Powered by Sycro