Global warming

Wereldwijde opwarming

De opwarming van de Aarde is een complex proces dat niet altijd even rechtlijnig valt waar te nemen.
Er bestaan onder de bevolking helaas behoorlijk wat misvattingen over. Men denkt vaak dat er veel twijfel en onduidelijkheid over heerst in de wetenschap en is dan snel geneigd om te concluderen dat alle maatregelen om de opwarming tegen te gaan enkel bedoeld zijn om geld uit onze zakken te kloppen. Helaas is dit net wat een kleine groep mensen die er uitsluitend eigen belang bij hebben ons tracht wijs te maken. Handig gebruik makend van de complexiteit van het systeem om ons te trachten te misleiden.
Echter meer dan 98% van alle klimaatonderzoekers is het er over eens dat de Aarde aan een dramatische snelheid aan het opwarmen is, en dat wij als mens daar veruit de voornaamste  oorzaak van zijn. Alles wijst ook in die richting. In deze rubriek heb ik heel wat links naar onderzoeksresultaten en conclusies verzameld.


Alvast enkele grafieken die aantonen hoe de temperatuur op Aarde zich de afgelopen decennia heeft gedragen:

Afwijking t.o.v. het gemiddelde uit de periode 1951-1980 voor heel de Aarde.
De dikke lijn stelt het lopende 5-jarige gemiddelde voor. 

 

Afwijkingen t.o.v. het gemiddelde uit de periode 1951-1980 voor het noordelijke en zuidelijk halfrond.
De dikke lijn stelt het lopende 5-jarige gemiddelde voor. 

 

Lees meer toelichting en analyses op de website van NASA

Hosted by HostYou - Powered by Sycro 

Comments