Uitleg over de temperatuurpluim:

Weercomputers trachten steeds een berekening voor de toekomst te maken op basis van actuele metingen die in natuurkundige formules worden gevoerd. Helaas zijn metingen nooit 100% betrouwbaar, en -vooral- eigenlijk ook steeds onvolledig. We kunnen immers nooit de volledige toestand van de atmosfeer in alle luchtlagen op een zeker moment perfect meten.
Om het effect van de onvolkomendheden in de invoergegevens (metingen) voor de weercomputers in kaart te brengen heeft men de zogenaamde pluimverwachtingen gemaakt. Hierin zien we bij de Europese weercomputer ECMWF steeds een hoofdberekening (de rode lijn), welke gemaakt wordt op basis van onze huidige kennis van de toestand van onze atmosfeer. Maar omdat er altijd gaatjes zijn in die kennis (gebrek aan metingen), sluipen er dus ongetwijfeld foutjes in de berekeningen. Hoe verder vooruit, hoe groter het effect wordt van die kleine foutjes. Met andere woorden: de fout wordt steeds groter en leidt dus tot steeds grotere fouten in de verwachting.
Uiteraard weten we niet hoe die beginfoutjes er precies uitzien, en daarom gaan we moedwillig verschillende soorten foutjes aanbrengen in de verzameling van metingen waarmee de hoofdberekening wordt gemaakt. Zodoende krijgen we een hele waaier aan berekeningen (de pluim) waarin we het effect zien van die moedwillig aangebrachte foutjes, welke dus ook werkelijke foutjes zouden kunnen zijn. Elk van die berekeningen zou dus in principe ook de juiste kunnen zijn. (tot op zekere termijn)

De blauwe lijn is hetzelfde als de rode lijn, maar wordt berekend met dezelfde nauwkeurigheid (grid) als de groene lijntjes. Deze berekeningen zijn wat grover dan de hoofdberekening om tijd en rekenkracht van de weercomputers te besparen. Anders zouden de pluimen veel te lang op zich laten wachten en geen waarde meer hebben. Deze zogenaamde controle-run dient om het effect van de lagere nauwkeurigheid te kunnen inschatten.

Voorbeeld grote onzekerheid 13 mei 2016:

Bij GFS ontbreekt de 'rode lijn' (hoofdberekening), maar de pluim blijft even bruikbaar. 

Voorbeeld grote zekerheid 3 mei 2016:

Hosted by HostYou - Powered by Sycro 

Comments